Libliklapi valikustandard

2021-05-28

1. Liblikas valvesobib suurema läbimõõduga klapi jaoks (näiteks DN600 või kõrgem);
2. Liblikas valve is suitable for the field with short structure length;
3. Liblikas valveei sobi kõrge temperatuuri ja kõrgsurve torujuhtmesüsteemi jaoks. Seda kasutatakse tavaliselt keskkonnas, näiteks toornafta, õli ja vee jaoks, mille temperatuur on 80 MPa ja rõhk 1,0 MPa;
4. Kuna libliklapi rõhukadu on suurem kui väravventiilil ja kuulventiilil, sobib libliklapp torujuhtmesüsteemi jaoks, millel on nõrgad rõhukadude nõuded;
5. libliklapp sobib torujuhtme jaoks, mis vajab voolu reguleerimist;
6. Liblikas valvesobib kiireks avamiseks ja sulgemiseks;
7. Drosselklapi juhtimisel ja mudakeskkonnas on libliklapp soovitatav lühikese konstruktsioonipikkuse, kiire avanemise ja sulgemise kiiruse ning madalrõhulülituse korral

8. Liblikas valvesaab valida topeltasendi reguleerimisel, kaelakanalil, madalal müratasemel, gaasistamise nähtusel, väikeses koguses lekkimisel atmosfääri ja söövitavasse keskkonda.

Kasutamisellibliklapp under special conditions, such as throttling regulation, strict sealing requirement, severe wear, low temperature (cryogenic), etc., special libliklapp with three eccentricity or double eccentricity of specially designed metal sealing regulating device shall be used.