Ettevaatusabinõud vahvelkontrollklappide paigaldamiseks

2021-06-13

Vahvli tagasilöögiklappTermin "klapp" viitab klapi klapi automaatsele avamisele ja sulgemisele keskkonna enda voolu abil, mida kasutatakse keskkonna tagasivoolu vältimiseks ning pumba ja mootori vastupidiseks muutmiseks.Kontrollklapidsaab kasutada ka abisüsteemide torujuhtmete tarnimiseks, kus rõhk võib tõusta üle süsteemi rõhu.

1. Torujuhtmesse asetades veenduge, et klapi liikumissuund on kooskõlas vedeliku voolusuunda.
2. Ärge ühendage vahvelkontrollklappi otse teiste ventiilidega, see peaks olema ühendatud teleskooptoru kaudu.
3. Vältige toruliitmike ja takistuste lisamist klapiplaadi tööraadiusesse.
4. Vältige reduktori paigaldamist mootori ette või tahavahvel tagasilöögiklapp.