Ettevaatusabinõud ääriku liblikklapi paigaldamisel

2021-07-24

1. Paigaldamise ajal järgige täpselt installietappe.

2. Enne ääriku liblikventiili paigaldamist kontrollige torustikku, veendumaks, et torujuhtmes ei ole lisandeid, näiteks keevitusräbu.

3. Käsitsi avamise ja sulgemise takistusliblikklappkorpus on mõõdukas ja liblikklapi pöördemoment ühtib valitud täiturmehhanismi pöördemomendiga.

4. Libliklapi ühenduse ääriku spetsifikatsioonid on täpsed ja toruklambri äärik vastabliblikklappääriku standard.

5.Pärast ventiili paigaldamist ei tohi äärikut keevitada, et vältida kummiosade põletamist.

6.Avage klapp täielikult, pingutage poldid mutrivõtmega vastavalt diagonaaljärjekorrale. Seibe ​​pole vaja. Ärge pingutage polte üle, et vältida klapirõnga tugevat deformatsiooni ning liigset avamis- ja sulgemismomenti.